[:nl]KORTDURENDE HULP[:en]SHORT-TERM HELP[:]

[:nl]

Eerstelijns psychologische therapie 

Eerstelijns psychologische therapie is een praktische en oplossingsgerichte interventie, direct gericht op de gepresenteerde klachten.
Zulke therapie of begeleiding vindt plaats op basis van doorverwijzing van een bedrijfsarts of huisarts. Ik kan, als de cliënt daarmee instemt, met de huisarts en/of de bedrijfsarts afstemmen over de te volgen aanpak (hiernaast een link naar het toestemmingsformulier).

Begeleiding

Een begeleidingstraject houdt in dat er gericht aan een of meer klachten of problemen wordt gewerkt. Klachten die zich in het werk of in de privésituatie voordoen en die iemand belemmeren om naar tevredenheid te functioneren. Het traject kan gericht zijn op:

 • het vergroten van sociale vaardigheden, assertiviteit of autonomie,
 • assertiever worden,
 • je autonomie terugvinden,
 • omgaan met stressvolle situaties,
 • je  communicatievaardigheden verbeteren,
 • het aan de orde stellen van vragen over seksualiteit en identiteit,
 • conflicthantering,
 • het verwerken van trauma’s en ingrijpende gebeurtenissen,
 • het behandelen van zelfbeeldbeschadiging,
 • rouwverwerking,
 • een beter inzicht in de klachten in relatie tot je persoonlijkheid,
 • een groter probleemoplossend vermogen,
 • uitbreiding en versterking van je individuele en sociale mogelijkheden (coping).

Aanpak

Na de intake kiezen we (therapeut en cliënt) in overleg voor een methode en werkwijze.
Om maximaal profijt te hebben van de eerstelijns dienstverlening doe ik een beroep op je  motivatie en verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld waar het gaat om het oefenen met het aangeboden materiaal. Over het algemeen zul je binnen acht tot tien gesprekken effect of verandering ervaren.[:en]

Primary care psychological therapy 

Primary care psychological therapy is a practical, pragmatic intervention that is geared to solving the complaints presented by the client. This type of therapy follows from a referral by a family doctor or a company medical officer. Provided that I have first obtained the client’s consent, I may consult the family doctor or company medical officer about the best course of treatment to follow (see the link opposite to the consent form).

Therapy

A therapy is a course of treatment designed to resolve one or more specific complaints or problems. Whether these are problems arising at work or at home, i.e. business or life problems, they have in common the fact that they prevent you from living your life the way you want to. The aim of treatment may be any of the following:

 • to enhance your social skills;
 • to make you more assertive;
 • to help you regain your sense of autonomy;
 • to help you to cope with stressful situations;
 • to improve your communicative skills
 • to address issues relating to sexuality and identity;
 • to resolve a conflict;
 • to help you cope with trauma and emotionally disturbing events;
 • to treat a damaged self-image;
 • to help you cope with a bereavement;
 • to gain a better understanding of the problem in relation to your personality;
 • to enhance your problem-solving ability;
 • to improve your coping style.

Method

After the intake meeting, we will decide together on the most appropriate type of therapy. In order to derive the greatest possible benefit from a primary care psychological therapy, you are expected to be motivated and to show a sense of responsibility. This means making full use of any exercises you may be asked to do. In most cases, you can expect the therapy to make a difference (in terms of impact or change) within some eight to ten sessions.[:]