KORTDURENDE HULP

Eerstelijns psychologische therapie 

Eerstelijns psychologische therapie is een praktische en oplossingsgerichte interventie, direct gericht op de gepresenteerde klachten.
Zulke therapie of begeleiding vindt plaats op basis van doorverwijzing van een bedrijfsarts of huisarts. Ik kan, als de cliënt daarmee instemt, met de huisarts en/of de bedrijfsarts afstemmen over de te volgen aanpak (hiernaast een link naar het toestemmingsformulier).

Begeleiding

Een begeleidingstraject houdt in dat er gericht aan een of meer klachten of problemen wordt gewerkt. Klachten die zich in het werk of in de privésituatie voordoen en die iemand belemmeren om naar tevredenheid te functioneren. Het traject kan gericht zijn op:

 • het vergroten van sociale vaardigheden, assertiviteit of autonomie,
 • assertiever worden,
 • je autonomie terugvinden,
 • omgaan met stressvolle situaties,
 • je  communicatievaardigheden verbeteren,
 • het aan de orde stellen van vragen over seksualiteit en identiteit,
 • conflicthantering,
 • het verwerken van trauma’s en ingrijpende gebeurtenissen,
 • het behandelen van zelfbeeldbeschadiging,
 • rouwverwerking,
 • een beter inzicht in de klachten in relatie tot je persoonlijkheid,
 • een groter probleemoplossend vermogen,
 • uitbreiding en versterking van je individuele en sociale mogelijkheden (coping).

Aanpak

Na de intake kiezen we (therapeut en cliënt) in overleg voor een methode en werkwijze.
Om maximaal profijt te hebben van de eerstelijns dienstverlening doe ik een beroep op je  motivatie en verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld waar het gaat om het oefenen met het aangeboden materiaal. Over het algemeen zul je binnen acht tot tien gesprekken effect of verandering ervaren.