EHEALTH

E HEALTH

EHealth of digitale zorg is een mogelijkheid om de reguliere face-to-face gesprekken te combineren met aanvullende online begeleiding of online zelfhulpmodules. Het doel van deze hulp is zelfredzaamheid. Meer over E Health is te vinden op de site van GGZ Nederland
De praktijk biedt de volgende online begeleiding:

  • bellen,
  • mailen via zorgmail,
  • apps.

Hieronder enkele mogelijkheden voor online zorg in de vorm van oefeningen, psycho-educatie, apps, zelftests en cursussen.

Ontspanningsoefeningen

Ontspanningsoefeningen zijn een goede ondersteuning bij verschillende soorten behandelingen. GGZ Drenthe stelt ontspanningsoefeningen in MP3 formaatbestanden ter beschikking.
https://www.ggzdrenthe.nl/ontspanningsoefeningen/

Mindfulness App

VGZ biedt gratis een mindfulness app aan met een uitgebreid programma met oefeningen. Het voordeel van deze app is dat je zelf kiest waar je de oefeningen wilt doen.
De app VGZ Mindfulness coach is gratis te downloaden via de App Store of Google Play

Alcoholprobleem

Deze gratis en anonieme cursus biedt hulp aan mensen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen minderen of willen stoppen met drinken.
http://www.minderdrinken.nl/

​Angst

Een online zelfhulpcursus om te leren omgaan met milde of matige paniekklachten.
http://www.cursusgeenpaniek.nl/

Depressie

Voor online hulp bij depressie heeft het Trimbosinstituut een zelfhulpprogramma ontwikkeld. Dit wordt vergoed.
http://www.kleurjeleven.nl/

​Mentale fitheid

Een online cursus die helpt bij het verbeteren van mentale fitheid door oefeningen, tests en tips http://www.psyfit.nl/

​Werkstressklachten

Een online cursus om in een vroeg stadium zelfstandig werkstressklachten aan te pakken https://www.sterkopjewerk.nl/

​Mirro EHealth

Een gratis online zelfhulp om inzicht te krijgen in je mentale gezondheid. Met online zelfhulp kun je voorkomen dat zorgen problemen worden.
https://www.mirro.nl/

ACT

Vanuit de Acceptance and Commitment Therapy is er een website met uitgebreide oefeningen. www.actinactie.nl