VERGOEDINGEN

[:nl]

VERGOEDINGEN MET INGANG VAN 2019

Eerstelijnspsychologische zorg valt vanaf 1 januari 2014 onder de Generalistische Basis GGZ.
De kosten van de behandeling bij Bureau Dongelmans vallen onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.
Of de behandeling bij Bureau Dongelmans voor jou kosten met zich meebrengt, kan onder meer afhangen van je andere zorgkosten in een jaar.
Er is in 2019 niet met alle verzekeraars een contract afgesloten (géén contract met VGZ, UMC, IZZ e.a. die hieronder vallen).
Bij ongecontracteerde zorg kan 80% vergoed worden maar zal de rekening door betrokkene zelf moeten worden voorgeschoten en kan dit bij de verzekeraar door betrokkene worden gedeclareerd.

Hou ook rekening met het bedrag van je eigen risico (minimaal € 385,00 per kalenderjaar) bij de zorgverzekering.

De verwijzing dient schriftelijk te zijn van een huisarts of bedrijfsarts.
Er zijn drie trajecten qua begeleidingsduur waarnaar in de eerstelijn verwezen kan worden namelijk:
Basis GGZ Kort (BK)
Basis GGZ Middel (BM)
Basis GGZ intensief (BI).

De verwijzer schat de zorgzwaarte in (zie schema basisggz.nl) maar de behandelend GZ psycholoog (BIG) maakt na de verwijzing de inschatting qua indicatie, op basis van de diagnostiek na intake.

Bij twijfel c.q. vragen over de kosten van de behandeling en het te vergoede behandelingstraject, wordt cliënten aangeraden, om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.

Prestatie Omschrijving
Basis GGZ Kort (BK) Lichte DSM stoornissen max 4-5 sessies
Basis GGZ Middel (BM) Matige DSM stoornissen max 7-8 sessies
Basis GGZ Intensief (BI) Ernstige DSM stoornissen max 9-10 sessies

Hieronder de NZa-tarieven 2019:

Prestatie-omschrijving: Duur: NZa Tarief 2019
180001 Product Kort ca 4-5 consulten € 487,26
180002 Product Middel ca 7-8 consulten € 830,23
180003 Product Intensief ca 10 consulten € 1301,85
180005 Onvolledig Behandeltraject 1 à 2 consulten € 198,88

Onderstaand het praktijktarief per consult voor particuliere zorg buiten de verzekerde zorg.
Een hele zitting duurt drie kwartier. Voor de psycholoog geldt daarnaast een kwartier voorbereidings- en uitwerkingstijd.

Prestatie-omschrijving: Duur: NZa Tarief 2019 Praktijktarief 2019
198300 Overig Product Consult 1 consult € 101,03 € 85,00

[:en]

INSURANCE COVER FOR PRIMARY MENTAL HEALTHCARE

A course of treatment by me falls under the primary mental healthcare system, which means that the cost is covered by the mandatory basic health insurance under the Dutch Healthcare Insurance Act (Zorgverzekeringswet). Please note that the mandatory basic health insurance is subject to a minimum excess (i.e. insured persons are required to pay a personal contribution) of €385 per calendar year. In other words, whether you will be required to make a personal contribution towards the cost of treatment depends on how much of your excess you have already used up in the year in which treatment starts, i.e. on the other healthcare costs that you incur in the same year.

All Dutch healthcare insurance companies stipulate that there must be a written letter of referral from a family doctor or a company medical officer in order for the client to qualify for insurance cover.

The health insurance companies have classified courses of primary mental healthcare treatment for which you may be referred into three different categories, depending on their duration. These are as follows:

  • short-term primary mental healthcare (BK)
  • medium-term primary mental healthcare (BM)
  • intensive primary mental healthcare (BI)


The family doctor or company medical officer making the referral is responsible for estimating the intensity of the treatment you require. Once you have been referred, the officially registered psychologist treating you makes his or her own appraisal of the type of treatment you require, based on the diagnosis made after the intake meeting.

For further information on primary mental healthcare, click here (website in Dutch only).
basisggz.nl

Type of treatment Disorders or complaints treated Duration of treatment
Short-term primary mental healthcare (BK) Minor DSM disorders* No more than 4-5 sessions
Medium-term primary mental healthcare (BM) Moderate DSM disorders* No more than 7-8 sessions
Intensive primary mental healthcare (BI) Severe DSM disorders* No more than 9-10 sessions

* DSM: a system of classifying mental disorders based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders[:]