VERGOEDINGEN

TARIEVEN EN VERGOEDINGEN 2023


KOSTEN VAN BEHANDELING
VERZEKERDE  EN  ONVERZEKERDE ZORG (vergoede en onvergoede zorg)
Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moeten de psychische problemen voldoen aan de criteria voor een psychische stoornis. Tevens is verwijzing door je huisarts een vereiste. Als aan deze voorwaarden is voldaan wordt de behandeling vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Zo wordt zorg bij relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen (als er na een indringende gebeurtenis tijdelijk psychische klachten ontstaan) niet langer vergoed. Mogelijk kunnen deze kosten worden vergoed vanuit een Aanvullende Verzekering.
Voor zowel verzekerde als onverzekerde zorg heeft de overheid tarieven vastgesteld, zie de Prijslijst.

CONTRACTEN MET VERZEKERAARS
Ik heb in 2023 contracten met de volgende verzekeraars:

 • Caresq;
 • DSW U.A. mede handelend onder de naam  in Twente en Stad Holland;
 • ENO (labels: Salland  Zorgverzekeringen, HollandZorgZorgDirect);
 • Menzis en Anderzorg;
 • Achmea, Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis;
 • VGZ, UA, ZZ;
 • CZ, OHRA en NN;
 • ONVZ (labels: VvAA zorgverzekering, PNO zorg, Jaaah ;
 • ASR  (labels  De Amersfoortse Verzekeringen, Ditzo).


Als er een contract is met jouw verzekeraar zal de declaratie van de behandelkosten (voor verzekerde zorg) rechtstreeks bij je verzekeraar worden ingediend.  Je dient rekening te houden met het (wettelijk verplichte) eigen risico.
Ik zal, bij inschrijving bij mijn praktijk, om je verzekeringspasje vragen; neem dit bij het eerste consult s.v.p. mee.

Als er geen contract is met je verzekeraar, ontvang je na afsluiting van de behandeling een factuur die je volgens de betalingsvoorwaarden dient te voldoen. Je kunt vervolgens de nota indienen bij je verzekeraar. Ook hier moet je rekening houden met het (wettelijk verplichte) eigen risico. Afhankelijk van je polis (natura of restitutie) en je verzekeraar wordt 60 à 80% (natura) tot 100% (restitutie) vergoed. Zie hiervoor je polisvoorwaarden, of informeer bij je verzekeraar.

ONVERZEKERDE (onvergoede) ZORG
Als er geen verwijzing is door je huisarts, de klachten niet ernstig genoeg zijn om te voldoen aan een stoornis, of de problemen betreffen relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen, dan vindt er geen vergoeding plaats vanuit het basispakket en komen de kosten voor eigen rekening.
Je kunt ook nagaan of je werkgever bereid is een financiële bijdrage te leveren aan de behandeling.
Voor tarieven verwijs ik naar de Prijslijst hieronder.

PRIJSLIJST 2024

EERSTELIJNS PSYCHOLOGISCHE ZORG
Vanaf 2022 geldt in de Geestelijke Gezondheidszorg het Zorgprestatiemodel. Behandeling van een psychische stoornis valt binnen de basisverzekering. De door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven zijn afhankelijk van het type consult (behandeling of diagnostiek) en de lengte van het consult. In mijn praktijk maak ik standaard afspraken van 45 minuten of 60 minuten (intake, diagnostiek, consult behandeling). Het eerste (en mogelijk ook tweede) consult waarin wordt bekeken welke zorg nodig is, wordt als ‘Consult Diagnostiek 45 minuten of 60 minuten’ in rekening gebracht. Diagnostiek valt onder vergoede zorg.

In de eerstelijns psychologische zorg kan het gaan om onverzekerde zorg (OVP), 1 – 2 sessies,
of om vergoede zorg, ca 5 – 20 sessies.

VERGOEDE ZORG

 • Consult diagnostiek   60 minuten, prestatiecode CO0562: € 135,60
 • Consult behandeling  60 minuten, prestatiecode CO0627  € 127,90
 • Consult diagnostiek   45 minuten, prestatiecode CO0432  € 121,71
 • Consult behandeling  45 minuten, prestatiecode CO0497  € 120,99

De precieze kosten per prestatie verschillen, afhankelijk van de tariefafspraken die ik heb met de verzekeraar.

 NIET-VERGOEDE ZORG
Niet-basispakketzorg (consult 60 minuten), prestatiecode OV0012: € 117,33.

NIET-NAGEKOMEN AFSPRAAK
Kosten Niet-Nagekomen Afspraak NNA: € 60,45 (niet declarabel)

Als de kosten door uw ziektekostenverzekeraar worden vergoed, zal eerst uw (verplichte) eigen risico in rekening worden gebracht.