COACHEN

Individuele coaching

Een begeleidingstraject waarin gericht wordt gewerkt aan één of meer problemen in de werk- of privésituatie. Denk aan zaken als:

 • effectiever werken,
 • beter omgaan met stressvolle situaties,
 • vaardiger communiceren,
 • leiding geven,
 • Inzicht in het eigen functioneren,
 • plezier in het leven houden of hervinden.

Teamcoaching

Bij teamcoaching staat niet het individu maar de samenwerking binnen een team centraal. Het is ook mogelijk om aan een coaching-groep van leidinggevenden deel te nemen om daarmee elkaars kwaliteiten te versterken.
Tijdens teamcoaching leren de deelnemers dat hun gedrag en de rol die ze innemen, van invloed zijn op het teamproces en op de andere teamleden. Ook krijgen zij instrumenten aangereikt om dit inzicht zelfstandig uit te bouwen en hun gedrag bij te stellen. Aanleiding voor teamcoaching kan zijn:

 • begeleiding bij fusies en reorganisaties,
 • verbeteren van de interne en externe communicatie,
 • versterken van de onderlinge samenwerking,
 • besluitvorming rond specifieke thema’s,
 • conflicthantering.