HOME

Welkom in de praktijk van Jeanet Dongelmans

Voor:

  • kortdurende klachtgerichte hulp,
  • uitgebreid psychologisch onderzoek (volwassenen),
  • re-integratie na uitval uit het werk,
  • bemiddeling bij conflicten,
  • coaching (individueel of als team).

Behandeling op maat

Je krijgt bij mij altijd een behandeling die gericht is op jouw situatie en problematiek (werk en/of privé). Ik gebruik jouw kennis en reflectie. Ik richt mij op:

  • het functioneren in het hier en nu,
  • het verwerken van het verleden,
  • een groter probleemoplossend vermogen.

Intake

Ik hanteer een snelle procedure: bij aanmelding via telefoon of mail regelen wij binnen 5 werkdagen een kennismakings- of intakegesprek. Na intake kan binnen 5 werkdagen de behandeling starten.
Bij het plannen van verdere gesprekken hou ik rekening met lopende verplichtingen zoals werk, school of kinderen. Voor de tijden waarop ik praktijk hou: zie praktijkuren.
Mijn behandelingen zijn relatief kortdurend; drie tot tien gesprekken zijn meestal voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.
Als blijkt dat een aanpak bij een andere specialist beter is, dan zal ik dat advies direct en zonder voorbehoud geven.

Kosten

Ik geef bij intake een beeld van de kosten van de behandeling. Kijk zelf vooraf welke vergoeding de verzekering geeft en welke eigen bijdrage er wordt gevraagd (zie hiernaast en op de pagina Vergoedingen).

Kwaliteit

Mijn deskundigheid is gebaseerd op ruime ervaring met diverse disciplines en methoden. Ik werk met wetenschappelijk effectief bevonden methoden.
Ik werk binnen een professioneel netwerk en ik hanteer een kwaliteitsstatuut.
Er is een periodieke praktijkvisitatie vanuit de landelijke beroepsverenigingen voor eerstelijnspsychologie en klinische psychologie.
Op de link KWALITEIT vind je een overzicht van de kwaliteitsvoorzieningen rond mijn praktijk.

Privacy

Zie de link KWALITEIT  Ik werk conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een Privacystatement maakt deel uit van deze website.

Vernieuwingen

In mijn praktijk pas ik nieuwe kennis, standaarden en evidence-based methoden toe; zie de link KWALITEIT
ik blijf op de hoogte van de nieuwe standaarden voor Kwaliteitsontwikkeling in de GGZ.
Nieuwe zorgstandaarden die ik kan toepassen zijn o.a.:

Er wordt ook Blended Care toegepast: een combinatie van face to face contacten met E Health