HOME

[:nl]

Welkom in de praktijk van Jeanet Dongelmans

Voor:

 • kortdurende klachtgerichte hulp,
 • uitgebreid psychologisch onderzoek (volwassenen),
 • re-integratie na uitval uit het werk,
 • bemiddeling bij conflicten,
 • coaching (individueel of als team).

Behandeling op maat

Je krijgt bij mij altijd een behandeling die gericht is op jouw situatie en problematiek (werk en/of privé). Ik gebruik jouw kennis en reflectie. Ik richt mij op:

 • het functioneren in het hier en nu,
 • het verwerken van het verleden,
 • een groter probleemoplossend vermogen.

Intake

Ik hanteer een snelle procedure: bij aanmelding via telefoon of mail regelen wij binnen 5 werkdagen een kennismakings- of intakegesprek. Na intake kan binnen 5 werkdagen de behandeling starten.
Bij het plannen van verdere gesprekken hou ik rekening met lopende verplichtingen zoals werk, school of kinderen.
Mijn behandelingen zijn relatief kortdurend; drie tot acht gesprekken zijn meestal voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.
Als blijkt dat een aanpak bij een andere specialist beter is, dan zal ik dat advies direct en zonder voorbehoud geven.

Kosten

Ik geef bij intake een beeld van de kosten van de behandeling. Kijk zelf vooraf welke vergoeding de verzekering geeft en welke eigen bijdrage er wordt gevraagd (zie hiernaast en op de pagina Vergoedingen).

Kwaliteit

Mijn deskundigheid is gebaseerd op ruime ervaring met diverse disciplines en methoden. Ik werk met wetenschappelijk effectief bevonden methoden.
Ik werk binnen een professioneel netwerk en ik hanteer een kwaliteitsstatuut.
Er is een periodieke praktijkvisitatie vanuit de landelijke beroepsverenigingen voor eerstelijnspsychologie en klinische psychologie.
Op de link KWALITEIT vind je een overzicht van de kwaliteitsvoorzieningen rond mijn praktijk.

Privacy

Zie de link KWALITEIT  Ik werk conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een Privacystatement maakt deel uit van deze website.

Vernieuwingen

In mijn praktijk pas ik nieuwe kennis, standaarden en evidence-based methoden toe; zie de link KWALITEIT
ik blijf op de hoogte van de nieuwe standaarden voor Kwaliteitsontwikkeling in de GGZ.
Nieuwe zorgstandaarden die ik kan toepassen zijn o.a.:

Er wordt ook Blended Care toegepast: een combinatie van face to face contacten met E Health

 

 

 [:en]

Hello – and welcome to my practice

My name is Jeanet Dongelmans. I’m a registered psychologist and have been practising in Utrecht since 2008. These are the main services I provide:

 • short-term help with specific complaints;
 • extensive psychological testing (for adults);
 • occupational rehabilitation after an absence from work;
 • conflict mediation;
 • coaching (both individuals and groups).


My expertise is based on my extensive experience with a wide range of disciplines and methods.
I use methods whose effectiveness has been scientifically proven, such as directive therapy, cognitive behavioural therapy (CBT), mindfulness-based cognitive therapy (MBCT), eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) and other techniques based on systems and communication theories. I constantly seek to hone my competences as a psychologist by undertaking continuing professional development (CPD) and by opening up my practice to peer reviews by the Dutch association of independent psychologists and psychotherapists (LVVP).

Personalised treatment

I believe in personalised treatment. That means treating my clients in a manner that takes account of their own specific situation and problems, whether work-related or personal. Using your own knowledge and reflection, I can help you to:

 • function in the here and now;
 • deal with past stresses;
 • enhance your ability to solve your own problems.

Intake

The intake procedure is fast and simple. It involves arranging an introductory or intake meeting shortly after you first contact me by phone or email. Therapy sessions are planned to take account of your work, school or family commitments. Courses of treatment are relatively short – a course consisting of between three and eight sessions is generally sufficient to enable you to continue under your own steam.
If it becomes clear during the course of treatment that you would benefit more from seeing a different type of practitioner, I will immediately advise you, and without any reservations, to transfer to the practitioner in question.

Cost

I will give you a rough estimate of the cost of your treatment during the intake meeting. It is always a good idea to check with your health insurance company beforehand, to see how much of the cost is covered by your health insurance policy and how much you will be required to pay yourself (see opposite).

 [:]