INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Huisartsen of bedrijfsartsen kunnen voor korte consultatie over triage- of casuïstiekgerelateerde vragen rechtstreeks bellen met Bureau Dongelmans. Bereikbaar op werkdagen tussen 12:30-13:00 uur. Mocht ik niet bereikbaar zijn, spreek dan een bericht in en het tijdstip waarop ik terug kan bellen.

Patiënten kunnen worden doorverwezen voor diagnostiek, behandeling en begeleiding gericht op eerstelijns psychische zorg. Dat kan via ZorgDomein.

VERWIJSBRIEF
De ingevulde verwijsbrief kan de patiënt(e) meenemen of kan worden opgestuurd naar Bureau Dongelmans.
De patiënt(e) moet vervolgens zichzelf aanmelden.