COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE  EN ACCEPTANCE COMMITMENT THERAPY (ACT)

(Aandachtgerichte) Cognitieve gedragstherapie richt zich op gedrag en denkgewoontes die belemmerend zijn of een negatieve emotionele lading hebben. Deze therapie vraagt een actieve inbreng van de cliënt. De gesprekken zijn vooral gericht op het hier-en-nu. Er wordt veel gewerkt met situaties die mensen dagelijks meemaken. Door veel te oefenen met eigen voorbeelden, leer je anders omgaan met bestaande patronen.

Meer over Cognitieve gedragstherapie (CGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) onder deze link.