VOORWAARDEN/DISCLAIMER

Voorwaarden

Aanmelding:

  • Aanmelding voor psychologische dienstverlening kan op eigen initiatief, maar met doorverwijzing van de bedrijfsarts en/of huisarts.
  • Aanmelding voor bemiddeling kan op initiatief van (een van) de betrokkenen.
  • Aanmelding voor coaching kan op eigen initiatief, en/of in overleg met werkgever.

Aanmelding kan via het contactformulier, via de mail of telefonisch. Er is altijd de mogelijkheid om via de voicemail een boodschap in te spreken, u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Binnen 5 -7 werkdagen vindt er een afspraak plaats voor een aanmeldings/intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de begeleidings/therapievraag geformuleerd. Na dit gesprek wordt de duur en frequentie in overleg bepaald.

Afspraken:

Voor de tijden waarop ik praktijk hou: zie praktijkuren.
Kun je niet op een afspraak komen, denk er dan aan dat tijdig te melden. Als je dat niet 24 uur van tevoren doet, worden de afspraakkosten in rekening gebracht.

Psychologische vragenlijsten:

Indien nodig kan het indicatieonderzoek  worden uitgebreid met psychologische vragenlijsten. Hiervoor geldt een apart tarief.

Disclaimer

Bureau Dongelmans probeert op deze website je zo goed mogelijk van dienst te zijn met actuele informatie. Maar gegevens kunnen tussentijds gewijzigd zijn; je kunt daarom geen rechten ontlenen aan de hier gegeven informatie.

Voor wat betreft de rechten en plichten die cliënt en hulpverlener hebben op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), zie de link hiernaast.