KWALITEIT

KWALITEITSVOORZIENINGEN ROND MIJN PRAKTIJK

Methoden en disciplines

Ik werk met wetenschappelijk effectief bevonden methoden zoals Directieve Therapie, (Aandachtgerichte) Cognitieve Gedragstherapie (Mindfulness), EMDR en werkwijzen gebaseerd op systeem- en communicatietheorieën.

Met betrekking tot terugvalpreventie wordt vanuit de behandeling gewerkt met evidence-based methodieken waarbij cliënten zelf actief kunnen blijven oefenen, monitoren en zelfhulpmethodieken kunnen blijven toepassen tussen de sessies door en nadat de behandeling is afgesloten.

In mijn praktijk worden nieuwe kennis en nieuwe standaarden toegepast en structureel ingebed in de behandelingen
Ook wordt er met blended care gewerkt, een combinatie van face to face contacten en E Health.

Het Kwaliteitsstatuut geeft aan met welke disciplines er wordt samengewerkt.

Kwaliteit

De praktijkvoering voldoet aan de criteria en de normen van de  Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).

Er is voldaan aan de kwaliteitseisen zoals die zijn opgesteld door de Stichting ‘Kwaliteit in de Basis GGZ’. Er is een periodieke praktijkvisitatie vanuit de landelijke beroepsverenigingen voor eerstelijnspsychologie en klinische psychologie (klik op het logo rechts voor het visitatiecertificaat).

De behandeling van de cliënt berust op gezamenlijke besluitvorming van de cliënt en de behandelaar.

Privacy

Voor overleg met de huisarts, of in de bedrijfszorg met de bedrijfsarts en/of leidinggevende, wordt altijd je toestemming gevraagd. Het kan voorkomen dat overleg/consultatie gewenst is met andere of eerdere behandelaars, ook dan wordt altijd voorafgaand je toestemming gevraagd.
Persoonlijke gegevens die je aan mij als behandelaar doorgeeft, worden alleen door mij intern gebruikt voor administratieve doeleinden.
Zie ook het  Privacystatement.

Klanttevredenheid

Hiervoor wordt de CQi GGZ afgenomen.  De behandeleffecten worden tijdens en na de behandeling gemeten met de vragenlijst OQ sd 45.
Op basis van de vragenlijsten hieronder de scores:

Klanttevredenheid op basis van de vragenlijsten 2021 Scores
Bereikbaarheid:
Heeft u gemakkelijk contact gekregen met uw behandelaar?
(Telefonisch, email, app, SMS)
altijd 100%
Bejegening:
Heeft uw behandelaar u serieus genomen?
Heeft de behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?
9,7
Beoordeling:
Welk cijfer geeft u de behandeling?
8,8

Klachtenregeling

​Misverstanden kunnen ontstaan als mensen met elkaar werken. Ben je ergens ontevreden over, heb je een vraag of klacht, maak het kenbaar! We bespreken het, mochten we niet tot een voor jou bevredigende oplossing komen, dan kun je je wenden tot:

De klachtenregeling van het College van Toezicht van het (Nederlands Instituut voor Psychologen) NIP, en de klachtenregeling- geschillenregeling van de (Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) LVVP

Op grond van de wet BIG kun je een klacht indienen bij het Tuchtcollege van de Gezondheidszorg

Toegankelijkheid

Let op: de praktijk is helaas niet rolstoeltoegankelijk