HOME

Welkom in de praktijk van Jeanet Dongelmans

Voor:

  • kortdurende klachtgerichte hulp,
  • uitgebreid psychologisch onderzoek (volwassenen),
  • re-integratie na uitval uit het werk,
  • bemiddeling bij conflicten,
  • coaching (individueel of als team).


Mijn deskundigheid is gebaseerd op ruime ervaring met diverse disciplines en methoden.  Ik werk met wetenschappelijk effectief bevonden methoden zoals Directieve Therapie, (Aandachtgerichte) Cognitieve Gedragstherapie (Mindfulness), EMDR en werkwijzen gebaseerd op systeem- en communicatietheorieën. Ik school mij voortdurend bij en ik neem deel aan de visitaties van de beroepsvereniging LVVP.

Behandeling op maat

Je krijgt bij mij altijd een behandeling die gericht is op jouw situatie en problematiek (werk en/of privé). Ik gebruik jouw kennis en reflectie.
ik richt mij op:

  • het functioneren in het hier en nu,
  • het verwerken van het verleden,
  • een groter probleemoplossend vermogen.

Intake

Ik hanteer een snelle procedure: bij aanmelding via telefoon of mail regelen wij op korte termijn een kennismakings- of intakegesprek. Bij het plannen van verdere gesprekken hou ik rekening met lopende verplichtingen zoals werk, school of kinderen.
Mijn behandelingen zijn relatief kortdurend; drie tot acht gesprekken zijn meestal voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.
Als blijkt dat een aanpak bij een andere specialist beter is, dan zal ik dat advies direct en zonder voorbehoud geven.

Kosten

Ik geef bij intake een beeld van de kosten van de behandeling. Kijk zelf vooraf welke vergoeding de verzekering geeft en welke eigen bijdrage er wordt gevraagd (zie hiernaast).