HOME

Welkom in de praktijk van Jeanet Dongelmans

Voor:

  • kortdurende klachtgerichte hulp,
  • uitgebreid psychologisch onderzoek (volwassenen),
  • re-integratie na uitval uit het werk,
  • bemiddeling bij conflicten,
  • coaching (individueel of als team).

Behandeling op maat

Je krijgt bij mij altijd een behandeling die gericht is op jouw situatie en problematiek (werk en/of privé). Ik gebruik jouw kennis en reflectie. Ik richt mij op:

  • het functioneren in het hier en nu,
  • het verwerken van het verleden,
  • een groter probleemoplossend vermogen.

Intake

Ik hanteer een snelle procedure: bij aanmelding via telefoon of mail regelen wij binnen 5 werkdagen een kennismakings- of intakegesprek. Na intake kan binnen 5 werkdagen de behandeling starten.
Bij het plannen van verdere gesprekken hou ik rekening met lopende verplichtingen zoals werk, school of kinderen.
Mijn behandelingen zijn relatief kortdurend; drie tot acht gesprekken zijn meestal voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.
Als blijkt dat een aanpak bij een andere specialist beter is, dan zal ik dat advies direct en zonder voorbehoud geven.

Terugvalpreventie

Vanuit de behandeling wordt gewerkt met evidence-based methodieken waarbij cliënten zelf actief kunnen blijven oefenen, monitoren en zelfhulp-methodieken kunnen blijven toepassen tussen de sessies door en nadat de behandeling is afgesloten.

Kosten

Ik geef bij intake een beeld van de kosten van de behandeling. Kijk zelf vooraf welke vergoeding de verzekering geeft en welke eigen bijdrage er wordt gevraagd (zie hiernaast).

Privacy

Ik werk conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een Privacystatement maakt deel uit van deze website.

Kwaliteit

Mijn deskundigheid is gebaseerd op ruime ervaring met diverse disciplines en methoden.  Ik werk met wetenschappelijk effectief bevonden methoden zoals Directieve Therapie, (Aandachtgerichte) Cognitieve Gedragstherapie (Mindfulness), EMDR en werkwijzen gebaseerd op systeem- en communicatietheorieën. Ik school mij voortdurend bij en ik neem deel aan de visitaties van de beroepsvereniging LVVP. De praktijkvoering voldoet aan de criteria en de normen van de LVVP, en het NIP. Er is voldaan aan de kwaliteitseisen zoals die zijn opgesteld door de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. De behandeling van de cliënt berust op gezamenlijke besluitvorming van de cliënt en de behandelaar.

Vernieuwingen

In mijn praktijk pas ik nieuwe kennis, standaarden en evidence-based methoden toe; ik blijf op de hoogte van de nieuwe standaarden voor Kwaliteitsontwikkeling in de GGZ.
Nieuwe zorgstandaarden die ik kan toepassen zijn o.a.:

Er wordt ook Blended Care toegepast (een combinatie van face to face contacten met e-Health).

Klanttevredenheid

Voor de klanttevredenheid wordt de CQi GGZ afgenomen.  De behandeleffecten worden tijdens en na de behandeling gemeten met een vragenlijst OQ sd 45. U kunt deze en de klanttevredenheidslijst thuis invullen op de computer.

Klanttevredenheid op basis van de vragenlijsten 2017 Scores
Bereikbaarheid:
Heeft u gemakkelijk contact gekregen met uw behandelaar?
(Telefonisch, email, app, SMS)
altijd 100%
Bejegening:
Heeft uw behandelaar u serieus genomen?
Heeft de behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?
9,7
Beoordeling:
Welk cijfer geeft u de behandeling?
8,8