DIRECTIEVE THERAPIE

DIRECTIEVE THERAPIE

Een kortdurende therapie, gericht op het behalen van concrete en haalbare doelen. De therapeut heeft een sterk sturende rol en geeft de cliënt duidelijke aanwijzingen hoe klachten kunnen worden verholpen. Directieve therapie is praktisch en gericht op symptoombestrijding. De methode is vooral geschikt voor mensen met duidelijke klachten die weinig behoefte hebben aan persoonlijke groei of inzichtgevende therapie. Wel is essentieel dat de cliënt vertrouwen heeft in therapie en therapeut en de overtuiging heeft dat de klachten kunnen verdwijnen. Directieve therapie is een vorm van eclectische therapie, dat wil zeggen dat de therapeut niet vanuit een vast patroon werkt, maar per cliënt beslist wat het beste zal werken.