[:nl]DIRECTIEVE THERAPIE[:en]DIRECTIVE THERAPY[:]

[:nl]

DIRECTIEVE THERAPIE

Een kortdurende therapie, gericht op het behalen van concrete en haalbare doelen. De therapeut heeft een sterk sturende rol en geeft de cliënt duidelijke aanwijzingen hoe klachten kunnen worden verholpen. Directieve therapie is praktisch en gericht op symptoombestrijding. De methode is vooral geschikt voor mensen met duidelijke klachten die weinig behoefte hebben aan persoonlijke groei of inzichtgevende therapie. Wel is essentieel dat de cliënt vertrouwen heeft in therapie en therapeut en de overtuiging heeft dat de klachten kunnen verdwijnen. Directieve therapie is een vorm van eclectische therapie, dat wil zeggen dat de therapeut niet vanuit een vast patroon werkt, maar per cliënt beslist wat het beste zal werken.[:en]

DIRECTIVE THERAPY

Directive therapy is a short-term therapy geared towards achieving specific, attainable goals. As the name suggests, the therapist is firmly in control, giving the client clear instructions as to how best to resolve their complaints. Directive therapy is a practical means of treating certain symptoms. It is particularly suited to clients suffering from obvious complaints who do not have a particular need for personal growth or a form of therapy that helps them to gain an understanding of their problem. Clients must have confidence in both the therapy and the therapist, and should firmly believe that their complaints are capable of being eradicated. Directive therapy is a form of ‘eclectic therapy’. In other words, rather than following a fixed, standard procedure, the therapist decides on a case-by-case basis what type of treatment is likely to be best suited to the client in question.[:]